Logopedie voor

Volwassenen

Logopedie voor volwassenen

Hierbij kunnen er verschillende redenen zijn om als volwassenen met logopedie te starten.

Is er bijvoorbeeld sprake van:

  • Communicatie- en slikproblematiek ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Behandeling van taal-, spraak-, slikproblemen bij NAH
  • Stemstoornis

Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen bent na een beroerte of ander hersentrauma, heeft u mogelijk nog moeite in de dagelijkse communicatie. Denk bijvoorbeeld aan woordvindproblemen of moeite met het uitspreken of het vinden van de juiste klanken. 

De logopedist kan u hierbij helpen. Samen met u bekijken we wat u helpt in de communicatie. Naast problemen in de communicatie kunt u ook problemen hebben bij het slikken. U verslikt zich bijvoorbeeld in eten en drinken. Ook hierbij kunt u terecht bij de logopedisten van Sprekenderwijs. 

Locaties:

Nijkerk Gezondheidscentrum de Nije Veste
Nijkerk Villa Vrolijk
Amersfoort IKC Dorrestein
Amersfoort Gezondheidscentrum Kattenbroek
Amersfoort Gezondheidscentrum Zielhorst
Amersfoort Medisch Centrum Vathorst

In het kort:

Communicatie bestaat uit spreken, horen, verstaan en begrijpen. Wanneer er problemen zijn op dat gebied kan de logopedist hulp bieden. De logopedist observeert, onderzoekt en behandelt logopedische stoornissen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Denk daarbij aan taal-spraakstoornissen, stemklachten, hyperventilatieklachten, afwijkend mondgedrag en OMFT.

Contact:

Bent u nieuw en wilt u zich aanmelden?

Dit kan via het aanmeldformulier. Deze kunt u vinden bij het kopje bovenaan: Aanmelden. Indien dit niet mogelijk is belt u dan 085-0605433

Volg ons via: