Basisschool leeftijd

Logopedie bij kinderen vanaf 4 jaar tot ca 13 jaar

Wanneer je kind op school zit, leer het ontzettend veel nieuwe vaardigheden. Er wordt een beroep gedaan op de taalvaardigheid, de woordenschat, het vermogen om teksten en opdrachten te begrijpen en uit te voeren. Maar ook om voor jezelf op te komen, communicatief vaardig te zijn. Dat gaat met vallen en opstaan.

Wanneer er twijfels zijn over het taalbegrip, de taalproductie, de woordenschat of het communicatief vaardig functioneren kan logopedie een goede ondersteuning zijn.

 

aanmelden

Kinderen worden door ons onderzocht op hun taal- en spraakniveau. Op basis daarvan wordt bekeken of het kind een achterstand of stoornis vertoont en zal logopedische therapie ingezet kunnen worden. Er wordt door onze praktijk regelmatig samengewerkt met de leerkracht en/of Intern Begeleider wanneer er zorgen zijn over deze gebieden. Zo kunnen zowel school als logopedist de ondersteuning bieden die nodig is.

In sommige gevallen wordt het kind doorverwezen voor verder onderzoek, zoals Pento of Kentalis.