Logopedie voor

Taal

Moeite met taal?

Logopedie behandelt communicatie in de breedste zin van het woord. Is er sprake van moeite met :

  • begrijpen van gesproken of nonverbale taal
  • uiten van begrijpelijke, goede zinnen
  • het vormen van een goed te volgen verhaal
  • het uiten van emoties in de juiste woorden
  • het opbouwen van voldoende woordenschat
  • taal, eventueel gelinkt aan ontwikkelingsachterstand en/of ontwikkelingsstoornis

Dan kunt u contact met ons opnemen voor een op maat gemaakt behandelplan.

Taal is een breed begrip en kan geuit worden in gesproken, geschreven en nonverbale vorm. Wanneer er problemen zijn met het begrijpen of uiten van taal, kan dat gevolgen hebben voor de communicatie met de omgeving.

Heeft u zelf twijfels over het taalbegrip of de taaluitingen van uw kind? Heeft u een verwijzing gekregen van de consultatiearts, huisarts of specialist voor een mogelijk taalprobleem? Dan bent u bij logopedie aan het juiste adres.

Wanneer u zich aanmeldt, kijkt de logopedist na een intake door middel van specifieke (veelal genormeerde) tests naar het huidige taalniveau. Ook maakt zij gebruik van observaties van de spontane gesprekksituaties, om een compleet beeld te krijgen. Vervolgens kan er een op maat gemaakt behandelplan opgesteld worden en wordt er in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers, school of peuterspeelzaal aan de verbetering van de taal gewerkt. Regelmatig wordt de behandeling geëvalueerd.

Locaties:

Locatie Nijkerk Gezondheidscentrum
Locatie Nijkerk Vila Vrolijk
Locatie Amersfoort Vathorst
Locatie Amersfoort IKC Dorrestein
Amersfoort Hof der Kolommen
Amersfoort Gezondheidscentrum Zielhorst
Amersfoort Medisch Centrum Vathorst

In het kort:

Communicatie bestaat uit spreken, horen, verstaan en begrijpen. Wanneer er problemen zijn op dat gebied kan de logopedist hulp bieden. De logopedist observeert, onderzoekt en behandelt logopedische stoornissen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Denk daarbij aan taal-spraakstoornissen, stemklachten, hyperventilatieklachten, afwijkend mondgedrag en OMFT.

Volg ons via: