Logopedie voor

Spraak

Spraak

Heeft u of uw kind moeite met het duidelijk uitspreken van klanken? Logopedie kan hulp bieden. U leert uw stem in stappen goed te gebruiken. U of uw kind leert specifieke spraakklanken op de juiste manier te produceren, waardoor de spraakverstaanbaarheid verbetert.

Spraak

De spraakklanken worden tijdens de vroege kindertijd aangeleerd. Wanneer hier een achterstand in ontstaat of mogelijk een stoornis, kan het kind als gevolg daarvan minder goed verstaanbaar zijn voor de omgeving.

Veel voorkomende klachten zijn:

  • Het vervangen en/of weglaten van klanken of delen van woorden
  • Het onduidelijk uitspreken van klanken, waardoor het geheel minder verstaanbaar wordt
  • Slissen, lispelen
  • Slappe uitspraak van klanken

Wanneer u uw kind of uzelf aanmeldt, wordt de spraakontwikkeling middels onderzoek in kaart gebracht. Vervolgens bepalen wij in overleg met u de doelstellingen voor de behandeling, waarna er in stappen aan verbetering van de spraakklanken gewerkt wordt. Er wordt regelmatig teruggekoppeld aan verwijzer(s) over de behandeling. Indien van toepassing wordt er een evaluatiemoment in de behandelperiode met u ingepland.

Locaties:

Locatie Nijkerk Gezondheidscentrum
Locatie Nijkerk Vila Vrolijk
Locatie Amersfoort Vathorst
Locatie Amersfoort IKC Dorrestein
Amersfoort Hof der Kolommen
Amersfoort Gezondheidscentrum Zielhorst
Amersfoort Medisch Centrum Vathorst

In het kort:

Communicatie bestaat uit spreken, horen, verstaan en begrijpen. Wanneer er problemen zijn op dat gebied kan de logopedist hulp bieden. De logopedist observeert, onderzoekt en behandelt logopedische stoornissen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Denk daarbij aan taal-spraakstoornissen, stemklachten, hyperventilatieklachten, afwijkend mondgedrag en OMFT.

Volg ons via: