Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen SprekenderWijs Logopedie wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

Meer informatie over de verwerking en privacy rond uw gegevens kunt u vinden in ons privacybeleid.

Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u desondanks klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie binnen onze praktijk dan is het belangrijk dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Wanneer de betreffende logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.
Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met praktijkhouder Kim Pillen via kim@sprekenderwijs.com of bel 06-30733788.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de  Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De praktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Folder van het College van toezicht NVLF
Klachtenfolder NVLF