Kwaliteit

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten wij veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Om de kwaliteit binnen onze logopediepraktijk te waarborgen zijn alle logopedisten geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. 

Deskundigheidsbevordering
Onze logopedisten blijven op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Al onze logopedisten zijn tevens aangesloten bij een kwaliteitskring.

Lidmaatschap beroepsvereniging
Wij zijn lid van de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze vereniging behartigt de belangen van logopedisten en waarborgt de kwaliteitscriteria van onze beroepsgroep. Voor meer informatie over logopedie in het algemeen kunt u terecht op www.logopedie.nl

kwaliteit