praktijk

Locaties

Waar vindt u ons?

Sprekenderwijs vindt u op verschillende locaties in Amersfoort en Nijkerk. Hieronder staat het overzicht van de locaties en de specialisaties die wij daar aanbieden. Bent u voor het eerst bij ons en wilt u zich aanmelden voor logopedie ? Bel dan ons algemene praktijknummer 085- 06 05 433.

Bent u reeds bij ons onder behandeling? Dan verzoeken wij u rechtstreeks uw behandelend logopedist te bellen. Kijk daarvoor bij de contactgegevens van de betreffende praktijklocatie.

Sprekenderwijs Logopedie is met haar hoofdlokatie gevestigd in Gezondheidscentrum de Nije Veste in Nijkerk.

Dit gezondheidscentrum biedt een compleet aanbod aan zorg. Naast huisartsenpraktijken bevinden zich hier fysiotherapie, podologie, dietisten, oefentherapeuten, ergotherapie, een psychologenpraktijk, osteopathie en een nevenlokatie van het Meander Ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op denijeveste.nl

Sprekenderwijs Logopedie verzorgt hier all-round logopediebehandelingen aan zowel kinderen als volwassenen.

Speciaal gaat de aandacht naar:

  • Taal-spraak-communicatie problematiek bij (zeer) jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd
  • Stemtherapie aan kinderen en volwassenen
  • Oro-Myofunctionele therapie bij afwijkend mondgedrag, beugeldragers in samenwerking met orthodontist en tandarts
  • Eet- en drinkbegeleiding bij babies en jonge kinderen
  • (lichte) stotterproblematiek

Locatie Nijkerk Gezondheidscentrum:
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Algemene praktijknummer 085- 06 05 433.

Sinds 2016 heeft Sprekenderwijs een praktijkdependance binnen Villa Vrolijk.

Prokino kinderopvang biedt zorg in de vorm van kinderopvang, peuterspeelzalen en BSO. Binnen lokatie Villa Vrolijk zetten medewerkers zich ook in om kinderen speciale zorg te bieden. Kinderen met extra zorg op gebied van algehele ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en leerproblematiek. Sprekenderwijs verzorgt na doorverwijzing door arts of specialist logopedisch onderzoek en voert (indien nodig) ook op lokatie behandeling uit aan kinderen die deze groepen bezoeken.

Regelmatig vindt er overleg plaats met de Pedagogisch Medewerkers, zodat de lijnen kort blijven en de behandeling zoveel mogelijk aansluit op de hulpvragen en het dagelijks leven van het kind.

Speciaal gaat de aandacht naar:

  • Taal-spraak-communicatie problematiek bij (zeer) jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd
  • Stemtherapie aan kinderen en volwassenen
  • Oro-Myofunctionele therapie bij afwijkend mondgedrag, beugeldragers in samenwerking met orthodontist en tandarts
  • Eet- en drinkbegeleiding bij babies en jonge kinderen
  • (lichte) stotterproblematiek

Kindcentrum Villa Vrolijk Watergoorweg 44A 3861 MA Nijkerk (praktijkruimte op begane grond)

Algemene praktijknummer 085- 06 05 433.

Sprekenderwijs Logopedie werkt sinds 2011 nauw samen met Stichting SBO Amersfoort.
Binnen deze stichting zijn twee schoollocaties verbonden met de praktijk. Dat wil zeggen, dat de praktijk van Sprekenderwijs een dependance binnen hun schoolmuren heeft. Patiënten vanuit de wijk zijn hier ook welkom voor logopedische behandelingen, aangezien wij voor iedereen de deur open hebben staan.
Binnen Boulevard 410 werken we veelal met kinderen in de leeftijd van 3-14 jaar die het SBO bezoeken. Jaarlijks wordt, in samenwerking met de schoollogopediste van de stichting, na doorverwijzing door arts of specialist onderzoek en behandeling verricht aan kinderen die hulp en ondersteuning nodig hebben op gebied van spraak, taal, uitdrukkingsvaardigheden in combinatie met een stukje sociale vaardigheden.
Regelmatig vindt afstemming met de Intern Begeleider of leerkracht plaats, om het geleerde zo direct mogelijk in het dagelijks leven en in de klas te kunnen toepassen. Ouders fungeren als co-therapeut en dienen thuis de oefeningen zeer regelmatig te herhalen met het kind, zodat de behandeling ook echt zijn vruchten af kan werpen. Zij kunnen aanwezig zijn bij de behandeling en worden regelmatig uitgenodigd voor evaluaties, bijstellen van het behandelplan en voor overleg.
Bent u een patient vanuit de wijk? U bent van harte welkom voor behandeling in onze praktijk!

Amersfoort Boulevard 410 Laakboulevard 410 3825 KL, Amersfoort (begane grond en tweede verdieping)

Algemene praktijknummer 085- 06 05 433.

Binnen IKC Dorresteinseweg is Sprekenderwijs Logopedie gevestigd met een praktijkdependance.
Deze lokatie is veelzijdig en is op weg een echt Integraal Kind Centrum te worden (IKC). Naast een SBO vestiging van Stichting SBO; Kingmaschool is er ook een dagopvang van Youké te vinden en is BSO Bzzzonder daar actief. Tevens zijn er meer paramedische collega’s op deze lokatie werkzaam. Al met al een prachtig verzamelpunt waarin integrale en complete zorg aan de kinderen gegeven kan worden.

Binnen SBO Kingmaschool en Youke werken we veelal met kinderen in de leeftijd van 3-14 jaar met uiteenlopende hulpvragen. Jaarlijks wordt, in samenwerking met de schoollogopediste van de stichting, onderzoek en behandeling verricht aan kinderen die hulp en ondersteuning nodig hebben op gebied van spraak, taal, uitdrukkingsvaardigheden in combinatie met een stukje sociale vaardigheden. Regelmatig vindt afstemming met de Pedagogisch Medewerker of  juf, meester en Intern Begeleider plaats, om het geleerde zo direct mogelijk in het dagelijks leven en in de klas te kunnen toepassen.

Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Zij worden aangesteld als co-therapeut, zodat de behandelingen thuis herhaald kunnen worden. Ouders kunnen aanwezig zijn bij de behandeling en worden regelmatig uitgenodigd voor evaluaties, bijstellen van het behandelplan en voor overleg.

IKC Dorrestein Dorresteinseweg 7 3817 GA, Amersfoort

Algemene praktijknummer 085- 06 05 433.

De praktijk binnen Medisch Centrum Vathorst ligt midden in de jonge groeiende wijk Amersfoort Vathorst. Het medisch centrum huisvest diverse huisartsenpraktijken, fysiotherapie, een polikliniek van Meander MC, het consultatiebureau en nog veel meer. Onze logopedisten werken nauw samen met de diverse (para)medici en specialisten.  

Praktijk Medisch centrum Vathorst Wervershoofstraat 365 3826 EM Amersfoort.

Algemene praktijknummer 085- 06 05 433.

De praktijk is geopend van woensdag t/m vrijdag.

Binnen Gezondheidscentrum Zielhorst worden allround logopedische behandelingen uitgevoerd. Wij werken nauw samen met de daar aanwezige huisartsen, fysiotherapeuten en andere (para)medisch specialisten. Kijk voor meer informatie op www.gezondheidscentrumzielhorst.nl

Praktijk Gezondheidscentrum Zielhorst Trombonestraat 123 3822 CW Amersfoort.

Algemene praktijknummer 085- 06 05 433.

De praktijk is geopend op maandag en vrijdag.

Binnen Gezondheidscentrum Kattenbroek worden allround logopedische behandelingen uitgevoerd. Wij werken nauw samen met de daar aanwezige huisartsen, fysiotherapeuten en andere (para)medisch specialisten. 

De Herfstdraad 3, 3823 CS Amersfoort. Medisch centrum

Algemene praktijknummer 085- 06 05 433.

Sprekenderwijs logopedie werkt sinds 2021 samen met SBO de Werf. 

James Cookstraat 10 3814 XD Amersfoort

Algemene praktijknummer 085- 06 05 433.-

Locaties:

Nijkerk Gezondheidscentrum de Nije Veste (hoofdlocatie)
Amersfoort Gezondheidscentrum Kattenbroek
Amersfoort Gezondheidscentrum Zielhorst
Amersfoort Medisch Centrum Vathorst

En verschillende locaties op scholen en kinderdagverblijven in Nijkerk, Amersfoort, Utrecht, Ede en Barneveld.

In het kort:

Communicatie bestaat uit spreken, horen, verstaan en begrijpen. Wanneer er problemen zijn op dat gebied kan de logopedist hulp bieden. De logopedist observeert, onderzoekt en behandelt logopedische stoornissen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Denk daarbij aan taal-spraakstoornissen, stemklachten, hyperventilatieklachten, afwijkend mondgedrag en OMFT.

Contact:

Bent u nieuw en wilt u zich aanmelden?

Dit kan via het aanmeldformulier. Deze kunt u vinden bij het kopje bovenaan: Aanmelden. Indien dit niet mogelijk is belt u dan 085-0605433.

Wij zijn telefonisch niet alle werkdagen bereikbaar. Indien u teruggebeld wilt worden, spreekt u onze voicemail in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook het contactformulier invullen met uw vraag. 

Volg ons via: