even voorstellen

Ons Team

Wie zijn wij?

SprekenderWijs Logopedie heeft een team van zes logopedisten, werkzaam op de verschillende locaties in Nijkerk en Amersfoort. Onze logopedisten werken all-round; wij behandelen allerlei logopedische stoornissen bij jong en oud. Daarnaast heeft elke logopedist haar eigen specialisatie- en interessegebied.

Hieronder kunt u nader kennismaken met onze logopedisten.

Kim Goosens

Kim Goosens

Praktijkhouder, logopedist

Kim studeerde in 2002 af en startte na diverse werkervaring in de logopedie en daarbuiten de praktijk in Nijkerk. Van daaruit is de praktijk uitgegroeid.

Kim behandelt zowel volwassen stempatienten als kinderen met spraak- en taalstoornissen. Zij is tevens opgeleid tot Hanen therapeut en kan werken met Video Interactie Begeleiding. Naast het behandelen richt zij zich ook op het managen van de praktijk en het begeleiden van het team logopedisten.

Momenteel werkt zij op de locatie Vathorst en de locatie Dorresteinseweg.

 

Specialisaties:

OMFT, Fonologische Articulatiestoornissen, Hanen behandelmethode, Video Interactie Begeleiding, Stemproblemen bij Beroepssprekers

Jildau ter horst

Jildau ter horst

Logopedist

Jildau werkt twee dagen voor Sprekenderwijs op de locatie Dorresteinseweg. Daarbij behandelt zij vooral kinderen met complexe spraak-taalproblematiek. Naast Logopedist is Jildau ook Orthopedagoog. Op de andere dagen is zij als Orthopedagoog werkzaam bij een praktijk voor lees- en spellingsproblematiek.

 

Specialisaties:

Taal-spraakproblematiek bij het jonge kind, autisme, Fonologische Articulatiestoornissen, Orthopedagogiek, lees en spellingsproblematiek.

Natasja Jaarsma

Natasja Jaarsma

Praktijkhouder, logopedist

Natasja heeft allround logopedie ervaring opgedaan bij diverse logopediepraktijken. Sinds 2016 is zij voor Sprekenderwijs werkzaam en richt zij zich voornamelijk op de behandeling van (jonge) kinderen met (complexe) spraak-taalproblematiek. Natasja werkt twee dagen in het gezondheidscentrum in Nijkerk en daarnaast op de praktijklocatie binnen Prokino Kinderopvang. Hier behandelt zij kinderen met specifieke logopedische vraagstukken, waarbij diverse ontwikkelingsstoornissen en/of achterstanden kunnen voorkomen. Daarnaast vervult zij de functie van Praktijkondersteuner binnen Sprekenderwijs Logopedie.

 

Specialisaties:

OMFT, Preverbale logopedie bij baby’s en (zeer) jonge kinderen, Hanen therapeut, behandeling van taalproblematiek bij jonge kinderen.

Mariette van Eede

Mariette van Eede

Logopedist

Mariette is in 2016 afgestudeerd  en stapte vrij snel daarna als logopedist binnen bij Sprekenderwijs Logopedie. Intussen werkt zij vijf dagen per week binnen de praktijklocatie Vathorst. Hier behandelt zij voornamelijk (jonge) kinderen met diverse spraak-taalproblematiek.

 

Specialisaties:

OMFT en Fonologische Articulatiestoornissen.

Mirjam Gremmen-Vos

Mirjam Gremmen-Vos

Logopedist

Mirjam heeft na een carrière in de kinderopvang gekozen voor het vak logopedie. In 2016 werd zij werkzaam binnen Sprekenderwijs Logopedie, locatie Nijkerk gezondheidscentrum. Inmiddels behandelt Mirjam twee dagen per week zowel kinderen als volwassenen met spraak-, taal- en stemproblematiek. Daarnaast is zij op overige dagen druk bezig met een kinderopvang aan huis.

 

Specialisaties:

Behandeling met OMFT, Fonologische Articulatiestoornissen, Stemtherapie voor Beroepssprekers

Mariska van Rossum

Mariska van Rossum

Logopedist

Mariska is sinds 2017 werkzaam binnen de praktijk op locatie Vathorst in Amersfoort, na diverse werkervaring opgedaan te hebben. Zij richt zich voornamelijk op de behandeling van spraak-, stem- en taalstoornissen bij kinderen. Mariska werkt één dag per week in Vathorst en is daarnaast in haar eigen woonomgeving Zwolle aan het werk als logopedist.

 

Specialisaties:

OMFT en Fonologische Articulatiestoornissen.

Janine van Zinderen Bakker- van der Laan

Logopedist

 

 

Specialisaties:

OMFT en Fonologische Articulatiestoornissen.

Zarah Jilsink

Logopedist

Zarah is in 2015 afgestudeerd en heeft in diverse logopediepraktijken ervaring opgedaan. Binnen de praktijk werkt zij vier dagen op twee locaties in Amersfoort en richt zich voornamelijk op de behandeling van volwassenen met stemproblemen en kinderen met afwijkende slikgewoonten en spraak-taalproblemen.

 

Specialisaties:

Behandeling bij afwijkend mondgedrag, fonologische articulatiestoornissen, meertaligheid en spraak- en taalproblemen.

Janita Weisz

Logopedist

Janita is in 2017 afgestudeerd als logopedist. Sinds haar afstuderen is zij allround bezig geweest. Op dit moment richt zij zich op spraak-taalbehandeling, stotterbehandeling en OMFT.

Vanaf 2019 is zij 3 dagen werkzaam; op donderdag en vrijdag in gezondheidscentrum Vathorst, dinsdagochtend op de St. Josephschool in Hooglanderveen en dinsdagmiddag in gezondheidscentrum Zielhorst.

Specialisaties:

Spraak-taalbehandeling, (kortdurende) Stotterbehandeling en OMFT.

Lianne Weening - de Graaf

Logopedist

Lianne is in 2013 afgestudeerd als logopedist en is daarna als logopedist aan de slag gegaan in twee logopediepraktijken. Zij behandelt met name kinderen met (ernstige) spraak/taalproblematiek. Daarnaast behandelt zij kinderen met afwijkende mondgewoonten. Op de dinsdagmiddag werkt zij in Zielhorst, locatie Hof der Kommen en daarnaast werkt zij twee dagen als logopedist in een logopediepraktijk elders.

 

Specialisaties:

OMFT, articulatiestoornissen en taalproblemen bij onder andere meertalige kinderen.

Locaties:

Locatie Nijkerk Gezondheidscentrum
Locatie Nijkerk Vila Vrolijk
Locatie Amersfoort Vathorst
Locatie Amersfoort IKC Dorrestein
Amersfoort Hof der Kolommen
Amersfoort Gezondheidscentrum Zielhorst
Amersfoort Medisch Centrum Vathorst
Amersfoort Sint Josephschool

In het kort:

Communicatie bestaat uit spreken, horen, verstaan en begrijpen. Wanneer er problemen zijn op dat gebied kan de logopedist hulp bieden. De logopedist observeert, onderzoekt en behandelt logopedische stoornissen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Denk daarbij aan taal-spraakstoornissen, stemklachten, hyperventilatieklachten, afwijkend mondgedrag.

Volg ons via: