praktijk

Kwaliteit

Kwaliteitsregistratie

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten wij veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Om de kwaliteit binnen onze logopediepraktijk te waarborgen zijn alle logopedisten geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Deskundigheidsbevordering

Onze logopedisten blijven op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing.  Al onze logopedisten zijn tevens aangesloten bij een kwaliteitskring.

Lidmaatschap beroepsvereniging

Wij zijn lid van de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze vereniging behartigt de belangen van logopedisten en waarborgt de kwaliteitscriteria van onze beroepsgroep. Voor meer informatie over logopedie in het algemeen kunt u terecht op www.logopedie.nl

Locaties:

Locatie Nijkerk Gezondheidscentrum
Locatie Nijkerk Vila Vrolijk
Locatie Amersfoort Vathorst
Locatie Amersfoort IKC Dorrestein
Amersfoort Hof der Kolommen
Amersfoort Gezondheidscentrum Zielhorst
Amersfoort Medisch Centrum Vathorst

In het kort:

Communicatie bestaat uit spreken, horen, verstaan en begrijpen. Wanneer er problemen zijn op dat gebied kan de logopedist hulp bieden. De logopedist observeert, onderzoekt en behandelt logopedische stoornissen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Denk daarbij aan taal-spraakstoornissen, stemklachten, hyperventilatieklachten, afwijkend mondgedrag en OMFT.

Volg ons via: